Vilma Guldhav 11 år

15.08.2019

Gratulerer til tøffe Vilma Guldhav i Førde, som fylte 11 år 14. august! Helsing besten og besta på Stranda.