Jenny Vassbotn Råheim 3 år

23.05.2019

Hurra og gratulerer til Jenny i Førde/Bergen med 3-års dagen! Helsing frå besta & besten på Stranda.