Kristine Lægreid Haldorsen &Thor Gunnar Øye Hovlid

15.08.2018

gifter seg i Arna kyrkje laurdag 18.08.18. Familiane i Arna og på Stranda gratulera og ynskjer lykke til.